Regulamin sklepu internetowego

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Klient – podmiot, z którym może zostać zawarta umowa sprzedaży ze Sprzedawcą
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – Sklep internetowy działający pod adresem www.allekki.pl, prowadzony przez Kwiaty s.c. Anna Lekki, Robert Lekki, adres siedziby 32-005 Niepołomice ul. Ułanów 30, adres doręczeń: 32-005 Niepołomice ul. Bocheńska 1, NIP:683-17-15-584, REGON:351475091
Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zawarta na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.allekki.pl
Sklep – sklep internetowy www.allekki.pl
Regulamin – niniejszy regulamin

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logotypy użyte na stronie sklepu internetowego pod adresem www.allekki.pl są prezentowane w celach identyfikacyjnych i należą do ich właścicieli.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.allekki.pl są własnością Kwiaty s.c. lub firm partnerskich. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie ich bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

ZAMÓWIENIA I REJESTRACJA

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.allekki.pl
Oferta jest aktualna do wyczerpania stanu magazynowego Sprzedawcy.
Istnieje również możliwość bezpośredniego zakupu w sklepie stacjonarnym w Niepołomicach.

Pierwsze zamówienie Klient składa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznaniu się z regulaminem i akceptację jego postanowień. Kolejnych zakupów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie Sklepu.

Wszystkie ceny produktów w sklepie podawane są polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności (jedną z wymienionych poniżej form), Klient otrzymuje od Sprzedawcy na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie o przyjęciu zmówienia do realizacji. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, że mimo iż zamówiony towar widnieje w magazynie nie posiadamy go fizycznie, z przyczyn nie zależnych od Nas, niezwłocznie informujemy o tym fakcie Kupującego. Takie sytuacje zdarzają się nader rzadko, jednakże mają miejsce za co bardzo przepraszamy. W takiej sytuacji jeśli  płatność została dokonana, środki  zostają zwrócone na konto Kupującego. 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Klient może wybrać jedną z wymienionych form płatności:
  1. płatność przelewem bankowym na rachunek sprzedawcy: wpłaty za towar i dostawę należy dokonać na rachunek bankowy sprzedawcy Kwiaty s.c. Anna Lekki, Robert Lekki 32-005 Niepołomice ul. Ułanów 30 Bank Pekao S.A. o/ Niepołomice 46 1240 5107 1111 0000 5173 7478 W tytule przelewu należy podać nr zamówienia Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy
  2. płatność gotówką za pobraniem przygotowanie towaru do wysyłki / realizacji następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  3. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta niezwłocznie. Klient może odebrać towar po otrzymaniu informacji drogą e-mail o gotowości zamówienia do odbioru
  4. płatność przelewem bankowym za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Przelewy24 realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu do Klienta informacji od Sprzedawcy o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez klienta.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Środki ochrony roślin może zakupić tylko osoba pełnoletnia.

W rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8.03.2013r. (Dz.U.2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 ( Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm. ) złożyć zamówienie może jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła szkolenie w tym zakresie  określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia  08.03.2013r. ( Dz U. 2013 poz. 455 ze zm.) 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środka przeczytaj informacje zamieszczone, na etykiecie. Zwróć uwagę na rodzaje zagrożeń oraz przestrzegaj środków ostrożności  zamieszczonych na etykiecie. 

SPOSOBY DOSTAW, KOSZTY I TERMINY

Na obszarze Polski Klient przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Paczka do 30 kg - 17,00 zł( za wyjątkiem zamówień określonych jako delikatne, niestandardowe, dużych bądź delikatnych donic, przedmiotów kwota ustalona zostaje indywidualnie); czas dostawy 2-3 dni robocze od wysyłki Ceny usług zawierają 23 % VAT W przypadku wysyłek zagranicznych (poza obszar Polski), koszt dostawy będzie szacowny indywidualnie, poprzez kontakt e-mailowy.

Dla zamówień powyżej 500zł przesyłka jest gratis (nie dotyczy paczek niestandardowych, donic wielkogabarytowych, mebli ).

W przypadku wysyłki paczek niestandardowych (mebli, produktów ciężkich lub długich) koszt dostawy będzie szacowany indywidualnie, poprzez kontakt e- mailowy.

Odbierając paczkę, Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Jeśli paczka posiada uszkodzenia lub ubytki powstałe w trakcie transportu, Klient ma prawo żądać od pracownika firmy dostarczającej przesyłkę spisania protokołu reklamacji.

Jeżeli zamówienie Klienta jest niekompletne z powodów uszkodzeń, brak lub innych przyczyn, sklep informuje o tym fakcie Klienta i czeka z wysyłką na potwierdzenie czy takie nie pełnie zamówienie może zostać wysłane. Za braki, sklep zwraca równowartość na konto Klienta. 

ZWROTY

Każdy Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki, bez podawania przyczyn. Odstąpienie od umowy i zwrot są możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony czy zniszczony. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sklep@allekki.pl lub pisemnie na adres Kwiaty s.c. Anna Lekki , Robert Lekki 32-005 Niepołomice ul. Ułanów 30 poinformować o swojej decyzji. Informację tę należy przesłać do nas, najpóźniej ostatniego dnia przed upływem terminu odstąpienia od umowy. (formularz nr 1) Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt, firmą kurierską DHL, lub innym przewoźnikiem, w przypadku produktów które mogą ulec zniszczeniu prosimy nie wysyłać kurierem Poczta Polska. dołączając do niego otrzymany dowód sprzedaży tj. paragon fiskalny lub fakturę w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia odstąpienia od umowy, zwraca mu wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszt dostawy towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które Klient poniósł wybierając inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do czasu otrzymania zwróconego towaru, lub otrzymania niezbędnych danych do dokonania zwrotu. Za towar zwracany odpowiada Klient i w razie zniszczenia, rozbicia lub zagubienia przez firmę kurierska to on rozpoczyna proces reklamacyjny i odpowiada finansowo. Jeżeli jedna ze stron umowy sprzedaży nie wykona swojego zobowiązania w określonym terminie, drugiej ze stron przysługuje odstąpienie od umowy. Zapis ten dotyczy zarówno sprzedawcy jak i klienta.

W sytuacji, gdy zwracany towar został sprowadzony dla Klienta na specjalne zamówienie , zarówno co do ilości towaru, jak i typy i  specjalnych cech towaru ,towar taki nie podlega zwrotom. 

https://allekki.pl/img/cms/formularz_zwrotu.pdf

REKLAMACJE

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji wad jakościowych, ilościowych, oraz związanymi ze stłuczkami w transporcie, zgłoszonymi w terminie do 3 dni od otrzymania przesyłki. Wszystkie wady towaru należy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu W ramach rękojmi klient ma prawo: - żądać obniżenia ceny - żądać wymiany towaru na wolny od wad - żądać naprawy towaru Wszelkie reklamacje dotyczące rękojmi towaru lub umowy sprzedaży można przesłać pisemnie na adres: Kwiaty s.c. Anna Lekki, Robert Lekki 32-005 Niepołomice ul. Ułanów 30 lub w formie elektronicznej na adres: sklep@allekki.pl (formularz nr 2) Sprzedawca w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do oczekiwań Klienta

Dla Spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy: Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży internetowej zawartej między Kwiaty s.c Anna Lekki, Robert Lekki a Konsumentem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

W sytuacji braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy Zbierane przez sklep www.allekki.pl dane osobowe służą do realizacji zamówień i prezentacji akcji promocyjnych, nie są udostępniane osobom trzecim.

Życzymy Państwu udanych zakupów